Investicijų projektai

Teikiame investicijų projektų, verslo planų bei su jais susijusios projektinės dokumentacijos rengimo paslaugas savivaldybėms ir jų įstaigoms, taip pat šalies viešojo sektoriaus institucijoms bei privataus sektoriaus įmonėms, įvairiose srityse. Rengiant investicijų projektus atliekame išsamų sprendžiamos problemos/galimybių vertinimą, įvertiname galimas sprendimo alternatyvas bei investicijų poreikį, atliekame sąnaudų – naudos analizę bei sudarome veiksmų planą.

Investicijų projektai, skirti viešojo sektoriaus srities intervencijoms, rengiami pagal VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ nustatytą metodiką.

Novokus komandoje dirba ilgametę patirtį turintys ekspertai, sukaupę patirtį skirtingų tematikų ir sričių investicinių projektų rengime. Ekspertų patirtis apima parengtus investicinius projektus rengtus skirtingų tematikų ir sričių intervencijoms, pvz. mokslo ir verslo bendradarbiavimo, susisiekimo, viešojo saugumo, pastatų modernizavimo ir renovacijos, energetinio efektyvumo, švietimo ir kt. srityse.