Planavimo dokumentai

Rengiame ilgalaikius ir trumpalaikius strateginės plėtros ir veiklos planavimo dokumentus regionams, savivaldybių administracijoms ir jų pavaldžioms įmonėms / įstaigoms bei vietos veiklos grupėms. Rengiant planavimo dokumentus atliekame detalią esamos situacijos analizę, taikant platų metodų rinkinį, pagal poreikį atliekame suinteresuotų šalių apklausas, organizuojame diskusijas, viešus pristatymus, moderuojame darbo grupes. Dokumentai rengiami atsižvelgiant į aktualius strateginio planavimo dokumentus, esant poreikiui derinami su horizontalaus ar vertikalaus bendradarbiavimo institucijomis – tarybomis, gretimomis savivaldybėmis ar įstaigomis.

Novokus užtikrina tarpdisciplininę ekspertų komandą, siekiant užtikrinti skirtingų tematinių sričių bei sektorių problematikos išmanymą.