Kvietimai

Filters
Reset

TUI INVEST iki 2024.05.31

MSI, Verslui
Tikslas – sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą Pareiškėjai: užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro…