TUI INVEST iki 2024.05.31

MSI, Verslui
Tikslas – sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą Pareiškėjai: užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro…

EIC Pathfinder Challenges nuo 2023.06.20 iki 2023.10.18

MSI, Verslui
Europos inovacijų tarybos (angl. Europena Innovation Counci,  EIC) tikslas – nustatyti, išvystyti ir panaudoti pažangias ir revoliucingąsias inovacijas (įskaitant technologijas), taip pat remti greitą inovatyvių įmonių plėtrą ES ir tarptautiniu lygmeniu,…

EUROSTARS 3 iki 2023.03.14

MSI, Verslui
Tarptautinė programa „EUROSTARS 3“ remia inovatyvias mažas ir vidutines įmones ir jų partnerius skatinant jų tarptautinį bendradarbiavimą finansuojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus. Kur projektų tikslas sukurti naują produktą,…