TUI INVEST iki 2024.05.31

MSI, Verslui
Tikslas – sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą Pareiškėjai: užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro…

Netechnologinės inovacijos iki 2024.04.29

Verslui
Tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Pareiškėjai:  labai mažos, mažos ir vidutinės…

Įgūdžiai MVĮ iki 2024.03.18

Pramonei, Verslui
Tikslas – ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius Pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonė, iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus , kurios metinės pajamos iš savo pagamintos…

Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti (viešasis ir privatus sektorius) iki 2026.04.30

Verslui
Tikslas – stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose. Tikslinės grupės: Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) , didelės įmonės (toliau – DĮ)…