Įgūdžiai MVĮ iki 2024.02.05

Pramonei, Verslui
Tikslas – ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius Pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonė, iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus , kurios metinės pajamos iš savo pagamintos…

Skydų gamybos skatinimas iki 2023.12.08

Pramonei, Verslui
Tikslas – organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas Pareiškėjai: juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės ir dideles medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2…