TUI INVEST iki 2024.05.31

MSI, Verslui
Tikslas – sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą Pareiškėjai: užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro…

Netechnologinės inovacijos iki 2024.04.29

Verslui
Tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Pareiškėjai:  labai mažos, mažos ir vidutinės…